V E L I K O N O Č N Í B L A H O P Ř Á N Í

„Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojeni s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ ( 1 Kor 15,22 )

Ve velikonoční naději má smrt předposlední slovo. Poslední, které si Bůh vyhradil pro sebe, totiž zní: Život. ( kard. Koch )

Kéž 50 dní radosti z Pánova Zmrtvýchvstání, které se nyní před námi otevírají, naplníme láskou, radostí, pokojem, shovívavostí, vlídností, dobrotou, věrností, tichostí a zdrženlivostí.

 

Přeje a v modlitbách vyprošuje P. Slávek Holý