Vážení občané, zastupitelé jednotlivých obcí spadajících do farnosti a představitelé místních firem!

 

Uprostřed naší obce a farnosti stojí věž kostela – zvonice u kostela sv.Michaela archanděla. Věž je dominantou obce a širokého okolí, zároveň kulturní památkou. Od jejího postavení jsou v ní zavěšeny zvony, které slouží k vyzvánění jako pozvání k modlitbě ráno, v poledne a večer, jako pozvání k bohoslužbám a k hodince za zemřelé, k různým slavnostem či památným výročím nebo událostem. Od roku 1911 jí přibyl nový úkol, ukazovat čas pro všechny kolemjdoucí a kolemjedoucí. Smyslem věže kostela je ukazovat jednak konkrétní čas („chronos“), jednak poslední čas („kairos“), ten který je nám odměřen až se naplní čas a budeme z tohoto světa odvoláni.

V loňském roce ( 2019) se uskutečnila I.etapa opravy, došlo na dvě strany fasády věže a jednoho ciferníku. Po 108 letech byl směrem na Jamný instalován nový (čtvrtý) ciferník. Lidé, kteří se nacházejí na fotbalovém hřišti, z nových domků až k Jamnému mohou sledovat jak plyne čas.

Rekapitulace: Výdaje - oprava fasády s ciferníkem 752.000,- , repase hodinového stroje + elektrický pohon 78.000,- , výroba nového ciferníku 51.000,-, celkem 881.000,- Kč. Příjmy - dotace MK ČR 591.000,- , veřejná sbírka 236.000,- , farnost Záhoří 54.000,- tj. celkem 881.000,- Kč.

V letošním roce nás čeká II. etapa – oprava zbývajících dvou stran fasády s ciferníky a oprava brány na hřbitov. Celková cena opravy činí 890.000,- Kč, z toho náš podíl 191.000,- Kč (20%) .

 

Proto veřejná sbírka pokračuje ( povoleno KÚ v Českých Budějovicích dne 16.04.2019 OLVV-správ. 44240/2019/lusk SO ) pro uskutečnění tohoto záměru. Obracíme se na vás s prosbou o příspěvek, který lze skládat:

- na účet zřízený pro veřejnou sbírku : č.ú. 5603429319/0800 u ČS a.s.

- na sběrací listinu umístěnou na obci( v úředních hodinách ), v kostele a na faře ( mobil 731604413)

Na poukázaný dar lze vystavit příjmový doklad nebo darovací smlouvu.

Za vaši velkodušnost a štědrost předem děkuji, Pán Bůh vám odměň!

 

S přáním všeho dobrého a s úctou

 

Pater Slávek Holý, administátor Římskokatolické farnosti Záhoří u Písku

V Záhoří dne 15.07.2020