SLAVNOST ODPUŠTĚNÍ

"Slavit svátost smíření znamená být vřele objat. Je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství."

Tuto větu papeže Františka připomínají organizátoři celosvětové akce 24 hodin pro Pána, která se uskuteční před 4. nedělí postní. Nabídka
možnosti: zpovědi, modlitby, adorace nebo duchovního rozhovoru s knězem.


Církev musí být především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění. Odpuštění, které nám uděluje Pán, je
třeba slavit, jako to v podobenství o marnotratném synu učinil otec, když se jeho syn vrátil domů. Slavil a zapomněl na všechny jeho hříchy.


Tématem letošního roku je věta z listu Efesanům: „Bůh, bohatý v milosrdenství“ ( Ef 2,4 ). Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy „Z velké lásky, jíž si
nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“

"Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí!"

Záhoří – kostel sv. Michaela archanděla


Pá 25.03.2022 - 15.00 – 17.30 – výstav NsSv

od 15.00 – 17.45 - zpovídání

17.00 – modlitba posvátného růžence
17.30 – pobožnost křížové cesty
18.00 – mše svatá
18.45– 20.00 – zpovídání


So 26.03.2022 - 8.00 – 15.00 – výstav NsSv


od 8.00 – 15.00 - zpovídání
9.00 – modlitba posvátného růžence
9.30 – pobožnost křížové cesty


Kluky – So 26.03. 17.30 – 18.00 - zpovídání
Oslov – Ne 27.03. 07.30 – 08.00 – zpovídání
Albrechtice Ne 27.03. 12.00 – 12.30 – zpovídání
Chřešťovice Čt 24.03. 07.30 – 08.00 - zpovídání