ZÁHOŘÍ OSLOV CHŘEŠŤOVICE KLUKY ALBRECHTICE/Vlt.
kostely sv. Michaela archanděla sv. Linharta kaple na faře kaple P. Marie sv. Petra a Pavla
Ne 10.4. Květná neděle 9:30 8:00 X So 9.4., 18:00 11:00
Čt 14.4. Zelený čtvrtek 18:00 X X X X
Pá 15.4. Velký pátek

17:30 - PKC

18:00 - obřady

14:00

8:00 - PKC

8:30 - obřady

X

15:30 - PKC

16:00

So 16.4. Bílá sobota

9:00 - 15:00

adorace

20:00 - vigilie

X X X X
Ne 17.4. Neděle Zmrtvýchvstání 9:30 8:00

15:00

Koncert duchovní hudby

sv. Ján

X 11:00
Po 18.4. Pondělí velikonoční 9:30 X

11:00

kostel sv. Ján

X X
Ne 24.4. Neděle Božího milosrdenství

9:30

přinést postní kasičky

8:00

přinést postní kasičky

X

So 23.4.

18:00

přinést postní kasičky

11:00

přinést postní kasičky

Žehnání velikonočních pokrmů: Bílá sobota 16.4. Záhoří - 13:00, Vrcovice - 13:30, Vlastec - 14:00

PKC - pobožnost křížové cesty

PŘÁNÍ VELIKONOCE 2022

 

Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. (1 Kor 15, 19-20)

Tato naděje v Kristu je velikým světlem, který přináší Zmrtvýchvstání do našeho světa. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašnými chleby, to je: s upřímností a životem podle pravdy. (1 Kor 5,8)

Přeje a v modlitbách vyprošuje Pater Slávek Holý