„Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; 

ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli

znovuzrození a obnovení Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele

Ježíše Krista, abychom ‒ ospravedlněni jeho milostí ‒ dostali jako dědictví vytoužený věčný život.“                              

                                                              (Tit 3,4-7)

  Žijme v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávejme v blažené naději

 slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. 

    Přeje a v modlitbách vyprošuje            Pater Slávek Holý