Slavnost odpuštění

Slavit svátost smíření znamená být vřele objat.

Je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství.“

Tuto větu papeže Františka připomínají organizátoři celosvětové akce 24 hodin pro Pána, která se uskuteční před 4. nedělí postní. Nabídka možnosti: zpovědi, modlitby, adorace nebo duchovního rozhovoru s knězem.

Církev musí být především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění. Odpuštění, které nám uděluje Pán, je třeba slavit, jako to v podobenství o marnotratném synu učinil otec, když se jeho syn vrátil domů. Slavil a zapomněl na všechny jeho hříchy.

Tématem letošního roku je věta z listu Efesanům: „Bůh, bohatý v milosrdenství“ ( Ef 2,4 ). Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy „Z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“

Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! “

Záhoří – kostel sv. Michaela archanděla

17.03.2023 - 15.00 – 17.30 – výstav NsSv

                           od 15.00 – 17.45 - zpovídání

                           17.00 – modlitba posvátného růžence

                           17.30 – pobožnost křížové cesty

                           18.00 – mše svatá

                           18.45– 20.00 – zpovídání

So 18.03.2023 - 8.00 – 15.00 – výstav NsSv

                          od 8.00 – 15.00 - zpovídání

                          9.00 – modlitba posvátného růžence

                          9.30 – pobožnost křížové cesty

Kluky – So 25.03. 17.30 – 18.00 - zpovídání

Oslov – Ne 19.03. 07.30 – 08.00 – zpovídání

Albrechtice – Ne 19.03. 12.00 – 12.30 – zpovídání

Chřešťovice – Čt 16.03. 07.30 – 08.00 - zpovídání

                       So 18.03. 17.30 – 18.00