( 1. sobota v květnu )

Kaple sv. Anny, v osadě sv. Anna, část obce Oslov

( na ostrohu na řekou Otavou)

Slavnost sv. Jana Nepomuckého, patrona vod“

V sobotu 6. května 2023 v 18.00 hod. - mše svatá

Modlitba za + voraře, převozníky, mlynáře, rybáře, utonulé a lidi, kteří žili kolem řeky

a prosba za ochranu před povodněmi, při plavbách lodivodů, plavců, za rybáře a správce řeky a za všechny, kteří žijí kolem ní.

Po ní světelný průvod se sochou sv. Jana Nepomuckého k řece. Žehnání lodivodům, plavcům, plavidlům a lidem kolem řeky.

( lucerničky sebou! )

 

S vodáckým pozdravem

 

Ad HOnorem Jesu

( latinská fráze: „Ke slávě Ježíše!“)

 

SRDEČNĚ ZVEME !

 

Římskokatolická farnost Oslov

Svatoanneská pouť

V neděli 23.července 2023

Kaple sv. Anny, v osadě sv. Anna, část obce Oslov

( na ostrohu nad řekou Otavou )

v 11.00 hod. - poutní mše svatá

Oběd v trávě “ z vlastních zdrojů a neformální

posezení před kaplí.

Přijďte pobejt!

SRDEČNĚ ZVEME!