SLAVNOST ODPUŠTĚNÍ

Slavit svátost smíření znamená být vřele objat.

Je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství.“

Tuto větu papeže Františka připomínají organizátoři celosvětové akce 24 hodin pro Pána, která se uskuteční před 4. nedělí postní. Nabídka možnosti: zpovědi, modlitby, adorace nebo duchovního rozhovoru s knězem.

Církev musí být především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění. Odpuštění, které nám uděluje Pán, je třeba slavit, jako to v podobenství o marnotratném synu učinil otec, když se jeho syn vrátil domů. Slavil a zapomněl na všechny jeho hříchy.

Tématem letošního roku je věta z listu Efesanům: „Bůh, bohatý v milosrdenství“ ( Ef 2,4 ). Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy „Z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“

Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! “

Záhoří – kostel sv. Michaela archanděla

08.03.2024 - 15.00 – 17.30 – výstav NsSv

od 15.00 – 17.45 - zpovídání

17.00 – modlitba posvátného růžence

17.30 – pobožnost křížové cesty

18.00 – mše svatá

18.45– 20.00 – zpovídání

So 09.03.2024 - 8.00 – 15.00 – výstav NsSv

od 8.00 – 15.00 - zpovídání

9.00 – modlitba posvátného růžence

9.30 – pobožnost křížové cesty

Kluky – So 09.03. 17.30 – 18.00 - zpovídání

Oslov – Ne 10.03. 07.30 – 08.00 – zpovídání

Albrechtice Ne 10.03. 12.00 – 12.30 – zpovídání

Chřešťovice Čt 07.03. 07.30 – 08.00 - zpovídání

So 16.03. 17.30 – 18.00