R. D. Jiří Cihelna, kněz českobudějovické diecéze, nalezl v roce 1968 farní budovu obsazenou nepatřičnými institucemi, proto musel bydlet v Záhoří v podnájmu. Poněvadž ale vyhrál spor o placení nájemného z fary církvi, byl za to komunistickými orgány přeložen ze Záhoří do Benešova nad Černou.