P. Jan Fatka O.Carm., člen Řádu karmelitánů, dlouholetý ředitel Karmelitánského nakladatelství.