P. Jan Václav Jindra CFSsS, kněz Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Předchozí dlouholetý farář v Poběžovících zemřel na Velký pátek v roce 1997.