P. Dr. theol. Cyril Tomáš Havel CFSsS, kněz Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.