Jeho Milost Karel Maria Vrba, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kněz českobudějovické diecéze. Po vysvěcení diecézním biskupem ThDr. Josefem Hlouchem v roce 1971 působil jako kněz v Českém Krumlově, Lomnici nad Lužnicí, Kardašově Řečici, Sedlici u Blatné, Jindřichově Hradci, Třeboni (okrskový vikář jindřichohradecký), Písku (okrskový vikář písecký) a přilehlých farnostech těchto měst. V letech 2013–2015 byl členem Diecézní liturgické komise. Administrátorem v Záhoří a administrátorem excurrendo v Albrechticích nad Vltavou, Chřešťovicích a Oslově byl od roku 2013 do roku 2017.