Biskupský vikář písecký, čestný konsistorní rada, rytíř Řádu Františka Josefa, biskupský notář, osobní děkan, kněz jubilár etc. R. D. František Čáp se narodil 1. října 1829 ve Veselí. Na kněze byl vysvěcen biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem 23. července 1854. Po kaplanských místech v Mirovicích a Čimelicích byl sedm let zámeckým kaplanem na Orlíku. Potom byl Jeho Jasností knížetem Karlem Schwarzenbergem investován na faru v Osově a po osmi letech na faru ve Všeradicích.  Farářem v Záhoří ustanoven od 1. dubna 1887 do 14. prosince 1912, kdy zemřel a byl pochován do hrobu č. 294 v Horním Záhoří.