R. D. František Maňour, osobní děkan v Záhoří, se narodil  28. července 1883 v Mostečné, okres Jindřichův Hradec. Na kněze byl vysvěcen 19. července 1908 v Českých Budějovicích. Po několika kaplanských místech byl v letech 1912-1913 také kaplanem v Záhoří, potom deset let zámeckým kaplanem v Čimelicích, odkud přešel roku 1923 na úřad faráře ve Všeradicích. Farářem v Záhoří byl od 1. února 1930 do 1. ledna 1953, kdy zemřel přímo u oltáře po mši svaté při promluvě k farníkům. Jeho poslední slova zněla: "Víru si zachovejte!" Pohřben v Záhoří v hrobě č. 419. Requiescat in pace!