R. D. Jaroslav Gottfried působil v Záhoří v 60. letech 20. století. Pod falešným udáním, že na věži je protisocialistická vysílačka, byl ze Záhoří odvezen a vězněn. Farní budovy byly zabrány státem a zneužity na mateřskou školu, školní jídelnu, jídelnu JZD a školní dílny. Na dvoře byl sklad sběrných surovin a na zahradě skládka odpadu z jídelen. Žádný farář zde bydlet nesměl, proto do Záhoří kněží pouze dojížděli: Jakub Lang z Čížové, Josef Červinka z Kestřan a František Horák z Květova.