Českobudějovický diecézní biskup ThDr. Josef Hlouch navštívil Záhoří 10. května 1970. Jeho Excelence biřmovala 307 biřmovanců a udělila první svaté přijímání 35 prvokomunikantům. Na snímku z kostela je se svým tehdejším sekretářem R.D. PhDr. Miloslavem Vlkem. Na fotografii s prvokomunikanty zase s administrátorem farnosti R.D. Jiřím Cihelnou.