„ Ježíš jim na to řekl: Amen, Amen, pravím vám:

Jestliže pšeničné zrnko nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li však, přinese hojný užitek.“

(Jan 12, 23a.24)

„Mám v ruce zrnko. Mé jediné zrnko.

Říkají, že mám zrnko vložit do země.

Musím chránit své zrnko, své jediné zrnko.

Nikdy jsem nezažila jaro.

Říkají, že ze zrnka vyrůstá nový život.

Ztrácím své zrnko, své jediné zrnko.

Nikdy jsem nezažila jaro.

Říkají, že musím riskovat své zrnko, své jediné zrnko.

Ale nikdy jsem nezažila jaro.

Můj milý říká: Jaro přijde!

Kladu své zrnko do země." (báseň neznámé autorky)

 

Nové jaro v Kristu a vložení svého života do jeho rukou s nadějí na hojný užitek,

 

 

přeje a v modlitbách vyprošuje Pater Slávek Holý