Pravidelné mše svaté

Záhoří, Albrechtice, Chřešťovice, Kluky, Oslov

NEDĚLE 08.00 Oslov, 09.30 Záhoří, 11.00 Albrechtice n. Vlt.

SOBOTA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
Chřešťovice – lichý týden – 18.00
Kluky – sudý týden – 18.00

PONDĚLÍ 18.00 Záhoří
ÚTERÝ 18.00 Záhoří
STŘEDA 18.00 Záhoří
ČTVRTEK 08.00 Chřešťovice (fara čp. 14)
PÁTEK 18.00 Záhoří

 


 

 

 


 

KONTAKT A PODMÍNKY PRO SVATBY, KŘTY, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH, ZPOVÍDÁNÍ A POHŘBY

Osobní domluva možná v kanceláři fary nebo v sakristii kostela po mši svaté. Kontakt

SVATBY: domluva 2 - 3 měsíce předem, účast snoubenců na přípravných setkáních.

KŘTY MALÝCH DĚTÍ: domluva 2 měsíce předem, věřící rodiče nebo alespoň jeden z nich, účast rodičů na přípravných setkáních.

KŘTY, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A BIŘMOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH: několikaměsíční příprava dle konkrétní dispozice.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH S EUCHARISTIÍ A POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: kdykoli na požádání.

ZPOVÍDÁNÍ: půl hodiny před každou mší svatou ve všední den.

POHŘBY: zemřelý má být křesťan.