Vánoční bohoslužby 2021 - 2022

 

Albrechtice nad Vltavou,

sv. Petra a Pavla

Chřešťovice,

fara - kaple

Kluky,

kaple Navštívení Panny Marie

Oslov,

sv. Linharta

Záhoří,

sv. Michaela archanděla

Pátek, 24.12. 22:00 - koledování X 10:00 - Bohoslužba Slova 22:00 - půlnoční X

Sobota, 25.12.,

Boží hod vánoční

11:00 8:00 X X

00:01 - půlnoční

9:30 - pastýřská

Neděle, 26.12.,

svátek Sv. Rodiny

11:00 X X 8:00 9:30

 Pátek, 31.12.,

sv. Silvestra

 X 8:00 X X  16:00

Sobota, 1.1.2022,

Slavnost Panny Marie

 11:00 X X X 9:30 

Neděle, 2.1.,

2. neděle vánoční

 11:00 - Bohoslužba Slova X 11:00 8:00 9:30

 Čtvrtek, 6.1.,

Slavnost sv. Tří králů

X 8:00 X X X

Neděle, 9.1.,

svátek Křtu Páně

11:00 So 8.1., 18:00 X 8:00 9:30

V neděli 26.12. na svátek Svaté Rodiny obnova manželských slibů.


Pravidelné mše svaté

Záhoří, Albrechtice, Chřešťovice, Kluky, Oslov

NEDĚLE 08.00 Oslov, 09.30 Záhoří, 11.00 Albrechtice n. Vlt.

SOBOTA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
Chřešťovice – lichý týden – 18.00
Kluky – sudý týden – 18.00

PONDĚLÍ 18.00 Záhoří
ÚTERÝ 18.00 Záhoří
STŘEDA 18.00 Záhoří
ČTVRTEK 08.00 Chřešťovice (fara čp. 14)
PÁTEK 18.00 Záhoří

 


 

 

 


 

KONTAKT A PODMÍNKY PRO SVATBY, KŘTY, NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH, ZPOVÍDÁNÍ A POHŘBY

Osobní domluva možná v kanceláři fary nebo v sakristii kostela po mši svaté. Kontakt

SVATBY: domluva 2 - 3 měsíce předem, účast snoubenců na přípravných setkáních.

KŘTY MALÝCH DĚTÍ: domluva 2 měsíce předem, věřící rodiče nebo alespoň jeden z nich, účast rodičů na přípravných setkáních.

KŘTY, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A BIŘMOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH: několikaměsíční příprava dle konkrétní dispozice.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH S EUCHARISTIÍ A POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: kdykoli na požádání.

ZPOVÍDÁNÍ: půl hodiny před každou mší svatou ve všední den.

POHŘBY: zemřelý má být křesťan.